Historia

Kissanmaa on Tampereen kaupunginosa idässä Teiskontien varressa. Se kuuluu aluejaossa luokkaan 2, Sampo. Keskustaan Kissanmaalta on 3 kilometriä ja bussilinjoja kulkee useita. Alueena Kissanmaata pidetään rauhallisena. Kissanmaata ympäröi idässä Ruotula, etelässä Hakametsä, lännessä Kaleva ja pohjoisessa Kauppi. Asuintaloista pääosa on omakotitaloja, mutta alueen länsiosassa on myös erikokoisia kerrostaloja.

Kissanmaa-nimi on esiintynyt ensimmäisen kerran vuonna 1913, kun alue liitettiin Tampereeseen Hatanpään maakaupan yhteydessä. Kissanmaalla viitattiin kapeaan metsäiseen alueeseen, joka ulottui Näsijärveltä Iidesjärvelle. Kissanmaa-nimi esiintyi myös jo vuoden 1916-17 osoitekartassa. Noihin aikoihin maa-alueita nimettiin eläinten mukaan. Suuret palstat nimettiin isojen eläinten mukaan, kun taas pienet ja mitättömät alueet saivat pienten eläinten nimiä. Kissanmaa-nimi olisi siis annettu kuvastamaan alueen pienuutta. Kissanmaa-nimitys saattaa myös johtua siitä, että alueella tavattiin ilveksiä vielä viime vuosisadan lopulla. Nimen taustalla saattaa olla myös palstannimi Kissankorpi, joka esiintyi Hugo Hackstedtin vuonna 1869 laatimassa kartassa Hatanpään kartanon tiluksista. Useat Kissanmaan kadunnimistä kuitenkin liittyvät eläimiin tai entisajan metsästykseen (esimerkiksi Sudenkatu ja Vasamakatu). Kissanmaalle vahvistettiin asemakaava vuonna 1958.

-Lähde: Wikipedia

 

Ohessa poiminto kirjasta Jukka Alasentie: Kissanmaa (1983)

Kissanmaan nimi tulee ensimmäisen kerran esille Tampereen historiassa, kun se liitettiin Tampereeseen Hatanpään alueen kaupan yhteydessä vuonna 1913. Kissanmaalla tarkoitettiin tällöin kapeata Iidesjärveltä Näsijärveen ulottuvaa maa-aluetta, joka oli pääasiassa metsää. Peltoa oli vain muutama tilkku. Niinpä jotkut ovat päätelleet, että Kissanmaan nimi johtuisi juuri tästä. Pienille ja mitättömille ulkopalstoille annettiin tavallisesti pienten eläinten nimiä. Suurille palstoille annettiin karhun tai jonkun muun suuren eläimen nimi. Toisaalta Kissanmaa-nimityksen on arveltu johtuvan ilveksistä, joita on tavattu alueelta vielä viime vuosisadan lopulla.